DDD - DERATIZACE, DEZINSEKCE, DEZINFEKCE

 

DERATIZACE -   soubor opatření zajišťujících hubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců


DEZINSEKCE -     soubor opatření vedoucích k hubení škodlivého hmyzu (vosy, sršni, mouchy, komáři atd.)


DEZINFEKCE -   komplex prací směřujících k zneškodnění choroboplodných mikroorganismů včetněplísní v prostředí jako jsou stravovací a potravinářské provozy, zdravotnická  asociální zařízení, byty, půdy po provedeném  úklidu atd. Dle konkrétních podmínek volíme odpovídající přípravky co do spektra účinnosti, tak požadavků prostředí.

 

 

Deratizace se provádí za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám. Pravidelné provádění slouží jako prevence v zajištění objektů proti vnikání hlodavců, znemožnění jejich zahnízdění, odstranění zdrojů potravy a především zabranění vzniku a šíření infekčních nemocí lidí.
Rozdělení procesu deratizace z hlediska rozsahu a četnosti provádění:

 

Deratizace je proces likvidace hlodavců (potkanů, myší, křečků) různými prostředky zejména v obytných prostorech, méně ve volné přírodě. Deratizace se podle použitých prostředků dělí na mechanickou (užívající pasti na myši a podobné technické prostředky), chemickou (užívající jedy, nazývané rodenticidy), případně deratizaci dalšími metodami (rozšíření chorob mezi populaci hlodavců, eventuálně využití jejich přirozených nepřátel, např. koček).

· Jednorázová ohnisková

v místech největšího výskytu hlodavců (domácnosti, sklepy bytů, rodinné domy, jednotlivé provozovny, sezónní vlivy). Během několika dní se účinek projeví, je však krátkodobý.

· Pravidelná ohnisková

ochrana objektů v různých pravidelných cyklech, např. dvakrát ročně - jaro, podzim, u zemědělských a potravinářských zařízení čtyřikrát do roka se zpětnou kontrolou a doplněním nástrah.

· Celoplošná

ochrana většího území (město, obec, sídliště, průmyslové a skladové areály). Nejvhodnější obdobím k provádění je jaro a podzim. Deratizace obvykle vyžaduje spolupráci místního správce kanalizační sítě.

 

Činnosti

DDD